Vacka - ELPROZ s.r.o. - ELPROZ eShop

KSD 425 AC 8

Značka: COSMO

Vstup 4-32 Vss, Výstup 25A, 480V

Dostupnost Skladem
470 Kč 568,70 Kč včetně DPH
KSD 425 AC 8
Značka: COSMO
Mezní hodnoty
Parametr Symbol Rozsah Jednotka
I
N
vstupní napětí Vin 4~32 Vss
vypínací napětí Vdo 1 Vss
 
O
U
T
P
U
T
proud v sepnutém stavu Ir 25 A
špičkový proud - 1 perioda Isurge 250 A
závěrné napětí Vdrm 1200 V
pracovní frekvence f 47~70 Hz
kritický poměr nárůstu proudu di/dt 50 A/ms
pracovní napětí Vout 480 V
izol. napětí vstup - výstup Viso 4000 V
pracovní teplota Topr -30~100 °C
skladovací teplota   -30~125 °C
pájecí teplota 10 sec Tsol   °C
Elektrické parametry
Parametr Symbol Podmínky Min Typ Max Jednotka
I
N
spodní hranice ovl. napětí Vpo Ir = 1A     4 Vss
vstupní proud Iin Vin = 4 ~ 24 V 5   12 mA
 
O
U
T
P
U
T
úbytek napětí v sepn. stavu Vr Ir = 1A     1,5 Vst
pracovní proud Iop Vout = 240 V 50     mA
zbytkový proud Ileak Vout = 240 V     14 mA
kritický poměr dv/dt dv/dt   50 200   V/ms
napětí "spínání v nule" Vox Iin = 7 mA     35 Vst
rozsah napájecího napětí Vout Ir = 50 mA min 50   480 Vst
minimální spínací proud Ift Vdrm = 600 V     25 mA
izolační odpor vstup-výstup Riso DC 500 V 10 10     Ohm
spínací čas Ton 50 Hz     10 ms
vypínací čas Toff 50 Hz     10 ms
tepelný odpor Rth(j-c)     1,3    °C/W