Vacka - ELPROZ s.r.o. - ELPROZ eShop
UPOZORNĚNÍ - Pro vyzvednutí zásilky ze Z-Boxu (výdejní boxy provozované přímo společností Zásilkovna s.r.o.) nově Zásilkovna vyžaduje jejich aplikaci nainstalovanou v telefonu! Bez této aplikace nepůjde Z-box otevřít. Zvažte prosím, zda je doručení do Z-boxu pro vás tou správnou doručovací metodou.

Jištění pol. relé

Polovodičová relé jsou prvky, které jsou snadno zničitelné přetížením nebo zkratem na zátěži. Všeobecně konstruktéři používají k jištění pomalé jističe, které jsou pro tyto účely zcela nevhodné. Při trvalém přetížení nebo zkratu ochrání obvod před požárem, ale díky své pomalosti odejde i SSR. Proto byly vyvinuty pojistky gR, které jsou charakterizovány konstantou I2t, která je pro návrh rozhodující. Výrobci polovodičových relé uvádějí u svých výrobků také I2t - každé polovodičové relé je tímto charakterizováno. Při výběru polovodičové pojistky platí zlaté pravidlo:

Správná bezpečnostní hranice pojisky je, když I2t pojistky je nejvíce polovinou I2t polovodičového relé!!!

Jednoduché je to u ohmických zátěží, poněkud složitější je to u motorových zátěží. Zde platí, že vhodná pojistka pro jištění polovodiče by měla být použita ve spojení s ochranou motoru proti přetížení. Někteří výrobci již dělají rychlé jističe pro jištění obvodů s polovodiči, ale asi budou méně dostupné, stejně jako rychlé pojistky. Po první příhodě údržba vymění rychlé pojistky za normální, jelikož rychlé nejsou skladem a pol. relé je určeno k zániku při další havárii. Pro jištění odporové zátěže použijte rychlé pojistky gR - OEZ Letohrad nebo GRN, resp. GRC firmy FERRAZ, případně pojistky jiných výrobců. Pro jištění motorové zátěže použijte standartní pojistky am, přizpůsobené proudovému rozsahu, záběrovému proudu a hlavně I2t relé!
Následující tabulka (převzata z firemních návodů firmy CELDUC) vám může pomoci:

jisteni

Hodnota pojistek I2t je uváděna pro 650 nebo 690 V, pro jiná napětí je třeba přepočítat pomocí koeficientu z grafu výrobce.

Jako příklad je uveden graf závislosti koeficientu K u pojistky gRB fy FERRAZ, pomocí kterého se přepočítává I2t v závislosti na napětí.

korekce

Se sníženým napětím dojde i ku snížení hodnoty I2t, například pro 230 V :

I2t230V = I2t650V x K230V

K230V = cca 0,45