Vacka - ELPROZ s.r.o. - ELPROZ eShop
UPOZORNĚNÍ - Pro vyzvednutí zásilky ze Z-Boxu (výdejní boxy provozované přímo společností Zásilkovna s.r.o.) nově Zásilkovna vyžaduje jejich aplikaci nainstalovanou v telefonu! Bez této aplikace nepůjde Z-box otevřít. Zvažte prosím, zda je doručení do Z-boxu pro vás tou správnou doručovací metodou.

PWM-IR

Značka: ELPROZ

Mikroprocesorový modul PWM - IR slouží k převodu regulačního napětí 0 - 10V pro ovládání výkonu infračervených trubic

Dostupnost Skladem
1 045 Kč 1 264,45 Kč včetně DPH
PWM-IR
Značka: ELPROZ

např. v sušících nebo vytvrzovacích tunelech. Frekvence, na které převodník pracuje, je nastavena tak, aby se co nejvíce minimalizovalo blikání trubic - zařízení není vhodné tam, kde trubice působí na lidský zrak. Vzhledem k tomu, že modul není synchronizován se síťovým kmitočtem, dochází někdy k mírnému zvýšení nebo snížení jasu - dle toho kolik půlperiod pulz obsahuje. Proud při regulaci ukazuje tabulka, včetně i kolísání proudu. Proud byl měřen pomocí ampérmetru s deprézským systémem, který měří střední hodnotu proudu. Měření probíhalo na IR trubici 2000 W / 400 V. Regulace probíhá od cca 38 % výkonu . Tento způsob regulace výkonu trubic je výhodnější než regulace úhlově řízenými polovodičovými relé, neboť negeneruje značné množství vyšších harmonických, která mohou ovlivňovat chod dalších zařízení a je obtížné je odstranit. PWM - IR modul má výstup tranzistor s otevřeným kolektorem a je vhodný pro připojení polovodičových relé se spínáním v nule se vstupem 3 - 32 Vss. Na modulu jsou 2 DIP přepínače. Jedním si můžeme zvoli jednu ze 2 nastavených frekvencí a druhým DIP přepínačem si volíme směr rozšiřování pulzu - v poloze ON od nuly do maxima nebo v poloze OFF od maxima k nule. Nastavenou frekvenci a režim výstupu pomocí DIP spínačů, stejně jako připojení, nebo nepřipojení potenciometru si procesor "přečte" po zapnutí napájecího napětí (po resetu), připojí se příslušný vstup, nastaví pracovní režim a frekvence. Při provozu (při zapnutém napájecím napětí) nemá nastavování DIP spínače, ani fyzické přepojování vstupu žádný vliv na funkci modulu, ta se změní až po dalším zapnutí napájecího napětí. PWM - IR modul má svorky 0-10V ( + -) pro připojení ovládacího napětí, POT ( B +5) pro připojení externího potenciometru, OUT (+ -) pro připojení vstupu ovládaného zařízení, Unap (+ -) pro připojení napájecího napětí 12 - 24 V. Modul lze napájet napětím 12 - 24 V, lze jej tedy připojit k libovolným PLC, která mají pomocný zdroj 24Vss, nebo napájet externím zdrojem. PWM - IR umožňuje také plynulé řízení šířky pulzu bez spolupráce s PLC nebo elektronikou s výstupem 0-10 V, a to pomocí potenciometru 10 kOhmů. Horní konec potenciometru se připojí na svorku +5, běžec na svorku B a dolní konec na svorku 0-10V ( - ) - jak je naznačeno na čelním panelu. Zařízení je jištěno proti zkratu na výstupu elektronickou pojistkou a proti přepólování napájecího napětí. Výstupní napětí pro SSR závisí na napájecím napětí, které není stabilizováno. Indikace - na čelním panelu jsou 2 zelené a 1 žlutá LED dioda. Zelené diody indikují, který ze vstupu je vybrán, žlutá LED má periodu cca 1,3 sec a dle poměru svit diody - dioda nesvítí se dá odhadnout šíře pulzu - nelze zobrazit pulz přímo, vzhledem k vyšší frekvenci by LED dioda svítila trvale nebo se částečně měnil její svit..

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Napájecí napětí 12 - 24 Vss

Pracovní frekvence 15 Hz, resp. 12 Hz

Výstupní napětí na výstupu dle použitého napájecího napětí Výstupní proud max 0,1 A

Ovládací napětí 0 - 10 Vss

Pracovní teplota 0 - 55 °C

Optimální hodnota potenciometru 10 kOhmů (při řízení potenciometrem)

Uchycení na DIN lištu