Dotazník

Jak se Vám líbí náš e-shop?
Počet hlasů: 204

PR 502-0-0-00

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Samonastavující se PID teplotní profilový regulátor, 2x4-digitový display, řídící výstup relé, releový alarm, napájení 230 Vst

Dostupnost Skladem
Cena 3 980,90 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 3 290 Kč
Počet (ks)

   

Značka SELEC
Kategorie Teplotní regulátory
 
Vlastnosti wKompaktní velikost 1/16 DIN, 48x48 mm
wDvojitý LED display pro součstnou indikaci měřené a nastavené teploty (dolní display je volitelný k zobrazování % výstupu, číslo kroku, stavu křivky, uběhlého času, čísla programu a pod.)
wŘízení PID s potlačeným překmitem teploty
wNa požadavek Auto-tuning (samonastavení) PID konstant
wRelé 2 muže být naprogramováno jako Heat/Cool Alarm
wPID algoritmus pro topení i chlazení
wAutomatický/ruční režim
wDigitální filtrace 0 - 99 sec
wVyhodnocení výpadku napětí
wSoft start
wAutomatický lineární náběh a udržování teploty
wKompenzace chyby čidla - offset
wDetekce výpadku čidla
wNapájení 85-270 Vst - na vyžádání 24V st/ss
wVstup - termočlánek nebo odporové teplotní čidlo, proud 0(4)-20 mA, napětí 0-10 Vss
wVysoká přesnost zobrazení ±0,25%
wIndikátory stavu výstupů regulátoru
wZabezpečení dat pomocí programovatelného zámku
wShoda CE
Volitelné vlastnosti wLineární stejnosm. výstup (0-10 V, 0/4-20 mA)
w12 Vss pro ovládání polovodičových relé
wVzdálené nastavování teploty 4 - 20 mA
wSériová komunikace RS-485
Specifikace wDisplay - 4-místný (7 segment. LED):
- Horní 10mm červený - měřená teplota
- Dolní 7mm zelený - volitelný
LED indikátory wRelé sepnuto
wAlarm
wManuální mód
wLadění
Napájení wAC verze 85÷270 Vst, 50-60Hz
wDC verze - na vyžádání 24 Vst/Vss
Nastavení wPomocí tlačítek na čelním panelu
Paměť wEEPROM uchovává všechny programovatelné parametry a hodnoty
Měřící vstup - univerzální wvzorkovací perioda 250 msec, digitální filtrace 0- 99 sec, odezva na poruchu čidla - automatická/ruční, rozlišení 1/0,1°C
Termočlánky wJ: -200÷750°C
wK: -200÷1350°C
wT: -200÷1350°C
wR: -50÷1750°C
wS: -50÷1750°C
wC: 0÷2300°C
wE: -200÷750°C
wB: +149÷1820°C
wN: -200÷1300°C
wL: -200÷900°C
wU: -200÷400°C
wW: 0÷2300°C
wPlatinel II: 0÷1390°C
wPt 100: -99÷ 850°C
wProud: 0(4)÷20 mAss
wNapětí: 0÷10 Vss
wLinearní mV : -5÷56 mVss
Přesnost zobrazení w0,25% z rozsahu
Řídící a alarmové výstupy wReléový výstup - 5A/250 Vst nebo 30 Vss
wPom.výst.,alarmy 5A/250 Vst nebo 30 Vss
wVolitelné - 12 Vss pro rízení polovod. relé
wŽivotnost kontaktů - 100 000 pri max. dovoleném zatížení
Analogový stejnosmerný výstup wVolitelný na hlavním výstupu - pro řízení nebo přenos, 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V
Řízení wdle zadané křivky - profilové,PID nebo zap/vyp
wVýstup:
- Časově proporcionální
- Stejnosměrný lineární
wDoba cyklu: programovatelná
wSamonastavování - Auto-tune: je-li vybrán, nastavuje rozsah proporcionality, integrační a derivační dobu, dobu cyklu a další parametry.
Programování teplotní křivky w10 programů, každý 16 kroků
wKřivka může být naprogramována nazávisle jedna na druhé
wKaždá křivka - profil má parametry pro spojení
Pomocné výstupy (alarmy) wRežim - přímý, reverzní, topení chlazení, alarm
wOperandy - absolutní nabo hodnoty odchylek
wHystereze - programovatelná
wIndikátory - programovatelné
wRESET - programovatelný
Topení-chlazení PID režim (nastavení pro set 2) wŘízení: PID nebo ON/OFF
wVýstup: časově proporcionální
wDoba cyklu : programovatelná
wProporcionální zisk : programovatelný
wPřekrytí mrtvých pásem topení/chlazení - programovatelné
Pracovní podmínky wPracovní teplota 0÷50°C
wSkladovací teplota -20÷70°C
wVlhkost 85% max.
Izolace wStřídavé napájení - všechny vstupy a výstupy - 2000 Vst, všechny vstupy a výstupy vzhledem ke kontaktum relé - 2000 Vst
Popis Regulátor PR 502 je schopen zpracovat signál z široké škály teplotních čidel, termočlánků nebo odporových čidel, dále proudový signál 4-20 mA nebo napěťový signál 0-10 Vss. Přesně zobrazuje teplotu procesu a provádí vhodné řízení výstupního signálu pro udržení procesu přesně dle požadované křivky. Regulátor pracuje v PID režimu jak pro topení, tak i pro chlazení se samonastavováním konstant , které nastaví vhodné konstanty. PID nastavené teploty mohou být jemně doladěny operátorem a po té zamknuty a chráněny před další modifikací. Regulátor obsahuje unikátní vlastnost potlačení překmitu teploty, která dovoluje nejrychlejší odezvu bez nepřiměřeného překmitu. Regulátor muže být také nastaven do režimu zap.-vyp. s nastavitelnou hysterezí. Duální 4-místný display umožnuje součastné zobrazování teploty procesu a nastavené teploty. Volitelné Alarmy mohou být nakonfigurovány, aby se aktivovaly dle řady událostí, s nastavitelnou hysterézí. Volitelný stejnosměrný výstup muže být použit pro řízení nebo pro retransmisní účely. Volitelný monitor topného proudu poskytuje přímé načítání proudu pro topení. Alarm muže být naprogramován jako signál v okamžiku poruchy systému, a tak předejít ohrožení kvality produktu. Volitelná seriová komunikace RS-485 poskytuje dvoucestnou komunikaci mezi PR 502 a dalšími kompatibilními zařízeními jako je tiskárna, PLC nebo počítač.
Váha w195 gramů