Jištění polovodičových relé

Polovodičová relé jsou prvky, které jsou snadno zničitelné přetížením nebo zkratem na zátěži.

Všeobecně konstruktéři používají k jištění pomalé jističe, které jsou pro tyto účely zcela nevhodné.

Při trvalém přetížení nebo zkratu ochrání obvod před požárem, ale díky své pomalosti odejde i SSR.

Proto byly vyvinuty pojistky gR, které jsou charakterizovány konstantou I2t, která je pro návrh rozhodující.

Výrobci polovodičových relé uvádějí u svých výrobků také I2t - každé polovodičové relé je tímto charakterizováno.

Při výběru polovodičové pojistky platí zlaté pravidlo :

Správná bezpečnostní hranice pojisky je, když I2t pojistky je nejvíce polovinou I2t polovodičového relé !!!

Jednoduché je to u ohmických zátěží, poněkud složitější je to u motorových zátěží.

Zde platí, že vhodná pojistka pro jištění polovodiče by měla být použita ve spojení s ochranou motoru proti přetížení.

Někteří výrobci již dělají rychlé jističe pro jištění obvodů s polovodiči, ale asi budou méně dostupné, stejně jako rychlé pojistky.

Po první příhodě údržba vymění rychlé pojistky za normální, jelikož rychlé nejsou skladem a pol. relé je určeno k zániku při další havárii.

Pro jištění odporové zátěže použijte rychlé pojistky gR - OEZ Letohrad nebo GRN, resp. GRC firmy FERRAZ, případně pojistky jiných výrobců.

Pro jištění motorové zátěže použijte standartní pojistky am, přizpůsobené proudovému rozsahu, záběrovému proudu a hlavně I2t relé !

Následující tabulka ( převzata z firemních návodů firmy CELDUC ) vám může pomoci :

Hodnota pojistek I2t je uváděna pro 650 nebo 690 V, pro jiná napětí je třeba přepočítat pomocí koeficientu z grafu výrobce.

Jako příklad je uveden graf závislosti koeficientu K u pojistky gRB fy FERRAZ, pomocí kterého se přepočítává I2t v závislosti na napětí.

Se sníženým napětím dojde i ku snížení hodnoty I2t, například pro 230 V :

I2t230V = I2t650V x K230V

K230V = cca 0,45